Správcovská sekce

správcovskou sekci zajišťuje:

Mgr. David Kolačný

kolacny@klsprava.eu

tel.: 608 319 215

Evidence o bytech (pasportizace)

 • identifikace umístění v obci či domě
 • kategorie
 • plochy místností
 • bytová měřidla
 • zařizovací předměty a jejich opravy
 • osoby a jiné jednotky pro vyúčtování služeb
 • služby poskytované do bytu

Evidence o nájemcích, vlastnících

 • příjmení, jméno resp. název společnosti
 • adresa bydliště a adresa pro poštovní styk
 • bankovní účet a variabilní symbol
 • datum nastěhování a odstěhování
 • doplňující údaje

Evidence předpisů a plateb vlastníků/nájemců

 • měsíční předpisy
 • došlé platby
 • aktualizace evidence dlužníků
 • měsíční přehledy majiteli pro další jednání

Stanovení a předpis jednotlivých položek měsíční úhrady

 • poplatky, příspěvky do fondu
 • zálohy na služby
 • evidence provozních revizí zařízení
 • bytové vodoměry pro poměrové měření spotřeby vody
 • domovní hasící přístroje, výtahy, hromosvody apod.

Zpracování ročního vyúčtování služeb dle platných předpisů

 • rozpočítání nákladů
 • tisk protokolů o vyúčtování služeb
 • zajištění účetnictví týkající se provozu domu
 • vedení evidenci nákladů a příjmů
 • vedení účetnictví společenství vlastníků
 • příprava podkladů pro účetnictví
 • zpracování podkladů pro účetnictví (DE i „podvojné“)
 • vypracování účetní závěrky
 • přiznání k dani z příjmů právnické osoby, výpočet z doložených okladů

Právní služby

 • zajištění zástupce pro soudní jednání
 • vyhotovení splátkových kalendářů
 • vyhotovení uznání dluhu
 • vyhotovení návrhu na vydání platebního rozkazu
 • vyhotovení návrhu žalob (vyklizení bytu, apod.)
 • vyhotovení podkladů nutných pro soudní vymáhaní dluhu apod.

Zajištění

 • provozních revizí zařízení dle příslušných ČSN
 • nepřetržité havarijní služby
 • provozu a údržby výtahu
 • úklidu společných prostor
 • oprav
 • odečtů bytových měřidel
 • vystupování při jednáních vůči dodavatelům jménem mandanta
 • výpočet a zpracování daňových přiznání