Stavební sekce

Stavební sekci zajišťuje:

Jaroslav Lacina

Kontakt:

lacina@klsprava.eu

tel.: 602 411 186